image

Činnosť

-
• Dodávka a montáž regálových zakladačov a zavážacích vozíkov
• Rekonštrukcie, automatizácie regálových zakladačov typu RZ 053, RZ 040-042
• Prenájom regálových zakladačov a skladovej techniky
• Automatizácia a optimalizácia regálových systémov
• Oprava, servis a dodávka náhradných dielov na regálové zakladače
• Odborné prehliadky a odborné skúšky regálových zakladačov a regálov
• Školenia obsluhy a údržby regálových zakladačov
• Geodetické zameranie dráh regálových zakladačov a zabezpečenie ich úradných skúšok

Referencie

Dodávka regálových systémov
  • SEC s.r.o. Nitra
  • Chemosvit Svit
  • Tatra Kopřivnice
  • Zentiva a.s. Hlohovec
  • GPS Hlohovec
  • Leoni Cable Slovakia
  • PFS Brezová pod Bradlom
Rekonštrukcie regálových zakladačov
  • Tatra Kopřivnice
  • Třinecké Železárny
  • Chemosvit Svit

REGÁLOVÉ ZAKLADAČE

SERVIS, ÚDRŽBA, REVÍZIE

Regálové zakladače slúžia na uskladnenie tovaru (zásob) na paletách alebo v kontajneroch. Ich výhodou je efektívnejšie využitie pôdorysnej plochy skladu - šírka uličky len 1 000, resp. 1 400 mm, vysoký výkon s priamym prístupom k palete pri nižších prevádzkových nákladoch (30 až 40 manipul. za hodinu), adresné a prehľadné uskladnenie materiálu s jednoduchou obsluhou. Môžu byť vo vyhotovení s obsluhou alebo bez obslužné, pracujúce v automatickom režime.

image
image

Záujem o našu produkciu:

Kde sme?